Kernbestuur:

Voorzitter :
Simonne Suls          De Schrans 8
tel: 014 88 12 79     Lille
Email: simonne.suls@telenet.be
Ledenbeheer & secretaris:  Maria De Backer
tel.: 014 71 54 39  0484 71 40 02         Email: maria.debacker@scarlet.be
Penningmeester:   Emma Meeus          tel.:  0486 86 24 86    
Sportverantwoordelijke: Paul Jacobs     tel.:  0484 71 40 01 Email: paulus.jacobs@scarlet.be

Contactpersonen:

Maria Smans
Fietsverantwoordelijke
tel.:  014 88 10 10
Theresa Meeusen
tel.:  014 88 11 14
Rita Van Tendeloo
tel.:  014 88 20 42
Ria Aerts
tel.:  0473 56 67 53
Bertha Michiels
tel.:  014 88 10 59
Betty Vanoppen
tel.:  014 88 02 47
Stephaan Van Den Bosch tel: 0480693505
Xavier Van Eyndt      De Schrans 8
Tel: 014 88 12 79      Lille
E-mail: xavier.van.eyndt@telenet.be

Het lidgeld 2024, dat door uw Contactpersoon zal worden geïnd, bedraagt :

-leden :  30 €

-gezinslidmaatschap : 50 €

-leden uit een woonzorgcentrum betalen 12€  ; ook de partner die nog thuis woont betaalt slechts 11 €.

Een nieuw lid, aangesloten bij Christelijke Mutualiteiten, krijgt 10€ van het lidgeld terugbetaald van CM.

Naast de voordelen, waarvan u als OKRA-lid kan genieten, bent u zo ook verzekerd wanneer er in een of andere OKRA-activiteit iets fout gaat.

Heden bedraagt ons ledenaantal : 161

Uiteraard is de kwaliteit van de activiteiten, en ook de tevredenheid hierover bij onze leden, het allerbelangrijkste. Toch moeten we toegeven dat het sowieso pleziert wanneer het ledenbestand toeneemt.

Bent u zelf ook tevreden over onze activiteiten, aarzel dan niet om vrienden en kennissen hierover te informeren en hen ook te vragen om lid te worden van OKRA Lille.

De bestuursleden samen op de foto:
V.l.n.r.: Rita Van Tendelo, Theresa Meeusen, Maria Smans, Stefaan Van Den Bosch, Betty Vanoppen, Simonne Suls, Xavier Van Eyndt, Bertha Michiels, Mia Bierten, Maria De Backer, Fientje Gebruers, Emma Meeus.
De keukenprinsessen:
V.l.n.r.: Maria De Backer, Theresa Meeusen, Mia Bierten, Margriet Boons, Emma Meeus, Lea Wuyts, Betty Vanoppen, Bertha Michiels, Simonne Suls, Maria Smans.

Gerelateerde Afbeeldingen: