KBG/OKRA Lille bestaat 60 jaar.

Op 1 december 1955 startte in Lille de KBG: de “Katholieke Bond van Gepensioneerden”.  Afgerond vijftig jaren later breidde deze KBG zich uit tot een vereniging voor 55-plussers: OKRA genoemd.

Een gebeurtenis die niet onopgemerkt mocht voorbijgaan en daarom op vrijdag 20 november sfeervol werd gevierd met een receptie waarop waren uitgenodigd:

De gemeentelijke overheid, plaatselijke verenigingen, andere OKRA-trefpunten binnen het gewest en natuurlijk alle eigen bestuursleden.

In een korte toespraak werd hulde gebracht aan de tientallen bestuursleden en aan de honderden gewone leden die, over die periode van 60 jaren, door hun inzet en hun betrokkenheid, kleur hebben gegeven aan het sociale leven binnen de gemeente Lille.

De vlag van de oprichting van de KBG in 1955. 
Voorzitter Xavier Van Eyndt opent de bijeenkomst.
Julia Wouters schenkt de drankjes…

Gerelateerde Afbeeldingen: